Firma nasza świadczy usługi geodezyjne na terenie miasta Kielce oraz powiatu kieleckiego.  Tel. 506 65 28 48

Usługi geodezyjne które wykonuje nasza firma to:

 • Opracowywanie map do celów projektowych
 • Tyczenie geodezyjne budynków , budowli i uzbrojenia terenu
 • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu i przyłączy
 • Wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych (budynki, budowle, urządzenia podziemne)
 • Pomiary GPS
 • Geodezyjna obsługa inwestycji
 • Pomiary wysokościowe
 • Wznowienia granic
 • Podziały nieruchomości
 • Pomiary objętości mas
 • Pomiary powierzchni użytkowej nieruchomości
 • Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych
 • Inne prace geodezyjne
 • Wycena nieruchomości